Skilt med corona-lukket

Corona: Alliancen er vigtigere end nogensinde før

Skilt med corona-lukket

Corona: Alliancen er vigtigere end nogensinde før

20.05.2020

Coronaen har ramt arbejdsmarkedet hårdt i hele Danmark, og i Odense har omkring 1800 mennesker mistet jobbet i perioden fra corona-krisens start til midten af maj.

Da alliancen mødtes digitalt den 18. maj var der bred enighed om, at det er mere aktuelt end nogensinde med det brede odenseanske samarbejde om at få flere i job.

Aktualiteten i Beskæftigelsesalliancens arbejde blev understreget allerede i velkomsten af  både borgmesteren og beskæftigelses- og socialrådmanden.

“Den hårde tid, vi er i lige nu, understreger behovet for Beskæftigelsesalliancen, og at vi i fællesskab finder løsninger til gavn for alle parter og byen som helhed,” sagde borgmester Peter Rahbæk Juel, der blev suppleret af beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro.

“Arbejdsmarkedet er presset, og der er i endnu højere grad end tidligere behov for, at vi står sammen og finder fælles løsninger for at komme godt ud af denne tid,” fastslog Brian Dybro.

Trods restriktioner på fysiske møder fortsætter arbejdet i alliancen for fuld kraft, og på mødet i maj blev det besluttet, at man i den kommende periode målretter arbejdet mod de områder, hvor effekten vurderes at være størst i den nuværende situation.

Det betyder, at der for en tid fokuseres ekstra meget på de to arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med henholdsvis akademikerledighed og ufaglærte og opkvalificering. Og deltagerne understreger da også stadig det store engagement i arbejdet.

“Den her alliance skaber en bedre vidensdeling og et bedre netværk, der betyder, at vi bedre kan arbejde sammen som by for at løse udfordringerne med den høje ledighed,” sagde COO og partner i House of Code, Henrik Grove.

Dekan for det samfundsvidenskabelige fakultet på SDU, Jens Ringsmose, lagde vægt på at sikre beskæftigelsen.

“Vi har en udfordring i Odense med en for høj ledighed. Det er en fælles udfordring, og vi skal finde fælles løsninger. SDU har et stort strategisk fokus på verdensmålene, og her handler verdensmål otte jo netop om beskæftigelse, så også derfor er det oplagt at være med i Beskæftigelsesalliancen. Helt konkret vil vi naturligvis også gerne sikre, at vores dimittender kommer i arbejde,” forklarede Jens Ringsmose.

Fem spor præsenteret
På mødet fortalte jobcenterchef Gorm Hedegaard Hjelm Andersen om, hvordan Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har håndteret beskæftigelsesindsatsen under corona, og han præsenterede de fem spor, som jobcentrets arbejde skal følge i den kommende tid:

  1. En stærk jobformidling – målrettet ledige som kan komme direkte i job
  2. Jobsøgningsforløb – målrettet nye ledige med sparsom erfaring med jobsøgning
  3. Opkvalificering – målrettet brancher med forventning om behov for arbejdskraft og i tæt samspil med vækst- og erhvervsindsatsen
  4. Indsats med personlig jobformidling hos eksterne leverandører for ledige med længere ledighed bag sig
  5. Fortsat stærkt fokus på akademikerindsatsen

Alliancens medlemmer fik lejlighed til at drøfte de fem spor og komme med input, ligesom medlemmerne vendte forskellige måder at gribe det forestående arbejde i alliancen med fokus på akademikere og på ufaglærte og opkvalificering.

Del dette