Hvem er vi?

Virksomheder, a-kasser og fag­for­eninger, uddan­nelses­institu­tioner og Odense Kommune. De er søjlerne under Beskæf­tigelses­alliancen. Målet er at øge beskæftigelsen.

Robotteknikere

Et fælles forum for beskæftigelsen

Beskæftigelses­alliancen er et forum af de centrale medspillere i Odense: Virksomheder, a-kasser og fagfor­eninger, uddannelses­institutioner og Odense Kommune.

Håndværkere i bolig

Resultater er noget, vi skaber sammen

Formålet med Beskæf­­tigelses­alliancen er at få flere odenseanere i arbejde.

To personer ved skærm

Sådan kan du bidrage

Beskæf­tigelses­alliancens parter er hinandens konstruk­tive sparrings­partnere. Det giver indflydelse, og det kræver et stykke arbejde at tage et medansvar.

Madlavning i storkøkken

Du får udbytte af at deltage

I Beskæf­tigelses­alliancen får du styrket dit netværk Samtidig kommer du samtidig tættere på beslut­ningerne i Odense.

Del dette