Madlavning i storkøkken

Du får udbytte af at deltage

I Beskæf­tigelses­­alliancen får du styrket dit netværk. Samtidig kommer du samtidig tættere på beslut­ningerne i Odense.

Du kan bruge dit arbejde og dit engagement aktivt i din virksomheds CSR-profil. Beskæf­tigelses­alliancen handler om at få flere virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at ansætte ledige odenseanere, og du kan sende et tydeligt signal ved at være med.

Som medlem at Beskæf­tigelses­alliancen kommer du samtidig tættere på beslutningerne i Odense. Her har du mulighed for at gøre dine holdninger gældende.

Del dette