Håndværkere i bolig

Resultater er noget, vi skaber sammen

Formålet med Beskæf­tigelses­alliancen er at få flere odenseanere i arbejde.

Det skal skabe et stærkere Odense, der kan tiltrække den kvalifi­cerede arbejdskraft, som byens virksomheder har brug for. Og som kan tiltrække dygtige studerende og fastholde dem, når de har gjort uddannelsen færdig. Det giver mulighed for, at Odense kan investere i byudvikling og velfærd til glæde for byens borgere.

Beskæf­tigelses­alliancen har derfor også to klare effektmål for den fælles indsats. Udviklingen i disse effektmål afrapporteres løbende til Beskæftigelsesalliancen:

  • Odenses ledighed skal være på landsgennemsnit ved udgangen af  2020
  • Odenses erhvervsfrekvens skal være på landsgennemsnit i 2027

For at nå de mål er samarbejde nødvendigt. Det kræver fælles løsninger, for ledigheden i Odense er en fælles udfordring for alle. Den ekstraordinære indsats skal ske i et åbent og tillidsfuldt samarbejde, hvor parterne sammen kan drøfte og overkomme udfordringer og barrierer sammen, til gavn for det fælles mål.

Del dette