To personer ved skærm

Sådan kan du bidrage

Beskæf­tigelses­alliancens parter er hinandens konstruktive sparrings­partnere, der kan udfordre gængse løsninger og vanetænkning. Det giver indflydelse, og det kræver et stykke arbejde at tage et medansvar.

I 2019 søsatte Beskæf­tigelses­alliancen en række arbejdsgrupper, som hver især kan fokusere på en konkret målgruppe eller indsats. Arbejds­grupperne er koblet til grupper, hvor der er mange ledige i Odense Kommune. På den måde kan arbejdsgrupperne være med til at gøre en afgørende indsats.

Hver gruppe har til opgave at komme med ideer og forslag til konkrete initiativer, som Beskæf­tigelses­alliancens parter kan føre ud i livet, så flere odenseanere kommer i job. Formålet er at sikre det bedste samspil mellem kommunens indsatser og Beskæftigelsesalliancens initiativer.

Temaerne for arbejdsgrupperne er:

  • Akademikerledighed og løntilskud
  • Ufaglærte og opkvalificering
  • Ledige med begrænsede danskkundskaber
  • Ledige med en ikke efterspurgt erhvervsuddannelse
  • Fælles digitalt ankerpunkt
  • Udsatte ledige

Del dette